Korisnički alati

Site alati


2018:ivana_rozic:cijeli_projektni_zadatak

Svrha projekta

Olakšati slijepim, slabovidnim ili osobama s lošijim vidom kupovinu u trgovinama.

Korisnici projekta

Sustav je prvenstveno namijenjen slijepim, slabovidnim i osobama s lošijim vidom.

Pogodan je za korištenje svim ljudima u svrhu lakše identifikacije proizvoda.

Ciljevi projekta

  • Olakšati kupovinu u trgovinama slijepim, slabovidnim osobama te osobama s lošijim vidom.
  • Očitavati RFID oznake na proizvodima i policama.
  • Sustav vraća glasovne upute koje sadrže lokaciju i informacije o proizvodu.
  • Povezati sustav s Android aplikacijom Bluetoothom HC-06.
  • Unos glasovnih naredbi, prikaz cijene i proizvođača.

Resursi

Očitavanje RFID oznake na proizvodima vršit će se RFID čitačem MRFC522.

Informacije o proizvodu obrađivat će se na Arduinu.

Na Arduino će se priključiti MP3 modul za koji će glasovnim zapisima informirati korisnika o proizvodu.

Korisnik će informaciju primati korištenjem Android aplikacije, a veza između Arduina i pametnog telefona s Android sustavom ostvarit će se Bluetoothom HC-06.

Laptop ili osobno računalo.

Ograničenja

Nedovoljno brzo ažuriranje glasovnih zapisa prilikom promjene cijena i mjesta na kojima se nalazi proizvod.

Nemogućnost instaliranja aplikacije na iOS uređaje.

Glasnoća zvučnih zapisa može oštetiti sluh.

Nepoznavanje alata i programskih jezika koji se koriste izradu i dizajniranje Android aplikacije.

Ograničenost/slaba kvaliteta sklopovlja.

Projektiranje sustava

Ideja

Svaki proizvod i police imaju jedinstvene RFID pasivne oznake. Prilikom očitavanja RFID oznake na proizvodu uređaj započne reprodukciju glasovne poruke koja sadrži lokaciju proizvoda, ime proizvoda, ime proizvođača te cijenu samog proizvoda. Prilikom očitavanja RFID oznake na polici uređaj započne reprodukciju glasovne poruke koja sadrži lokaciju odnosno redni broj police. Svaki proizvod je jedinstven pa tako ima i jedinstven RFID identifikacijski broj zapisan na RFID oznaci. Uređaj ima mogućnost spajanja sa pametnim telefonom ili tabletom pomoću Android aplikacije. Prilikom očitanja RFID oznake prozivoda na zaslonu mobilnog uređaja se velikim fontom prikaže cijena proizvoda.

Sustav se sastoji od slijedećih podsustava:

Arduino Duemilanove - Centralna jedinica

Arduino Duemilanove je razvojna platforma zasnovana na ATmega328p mikrokontroleru. Ima 14 ulazno-izlaznih pinova (izvoda) od kojih 6 može biti iskorišteno za pulsno-širinsku modulaciju (engl. pulse-width modulation, PWM), 6 analognih ulaza, kvarcni oscilator frekvencije 16MHz, USB konektor za spajanje s računalom, konektor za napajanje, ICSP ( In Circuit Serial Programming ) konektor te tipkalo za reset mikrokontrolera.

Specifikacije

Arduino Uno specifications

U našem sustavu Arduino Duemilanove je centralna jedinica koja je zadužena za komunikaciju s ostalim podsustavima.

MP3 modul DFPlayer YX5200

Komunikacija

Komunikacija s modulom se ostvaruje asinkronom serijskom UART komunikacijom. Potrebne su dva digitalna izvoda: Tx i Rx na Arduinu koji se spajaju na Rx i Tx izvode (UOČI: Rx→Tx; Tx→Rx) na mp3 modulu. Za rad mp3 modula potrebno je dovesti i napajanje (GND i +5V) s Arduino Duemilanove razvojne platforme. Na Arduino Duemilanove razvojnoj platformi odnosno na ATmega328p mikrokontroleru postoji sklopovlje za asinkronu serijsku komunikaciju koje je spojeno na USB kako bi se mogla ostvariti komunikacija s računalom. Zbog uhodavanja i nadogradnje sustava asinkrona serijska komunikacija sa MP3 modulom ostvarit će se programski. Pritom će se koristiti ugrađena biblioteka SoftwareSerial koja se već nalazi u Arduino IDE.

RFID čitač ID-12

RFID čitač ID-12 proizvođača ID Innovations namjenjen je za očitavanje 125kHz RFID oznaka. Ima ugrađenu antenu koja osigurava domet od oko 12cm. Približavanjem RFID oznake čitač prosljeđuje jedinstveni identifikacijski broj oznake asinkronom serijskom komunikacijom na Arduino Duemilanove razvojnu platformu.

Bluetooth HC-06 modul

Bluetooth HC-06 modul postiže serijski bežični prijenos podataka radne frekvencije od 2.4 GHz ISM koja se svrstava u najpopularniji frekvencijski pojas (tj. industrijski, znanstveni i medicinski pojas). Funkcija ovog modula je poslati serijskim bežičnim prijenosom podatke koje se pročitaju s RFID čitača na Arduino Duemilanove.

Shema spajanja sustava

Prototipno kućište

Uređaj je prenosiv pa je napajanje izvedeno baterijom nazivnog napona 9V. Napredak: punjive baterije, prekidač

Za lakše rukovanje sustav je smješten u plastično kućište. Zbog malog dometa RFID čitača isti je postavljen izvan kućišta. Također izvan se nalaze i slušalice.

kuciste.jpg

Komunikacija s vanjskim sustavima

Ako dođe do greške prilikom povezivanja preko bluetooth veze, sustav može komunicirati izravno nakon očitavanja jedinstvenog koda proizvoda preko .mp3 modula.

Komunikacija s ostalim podsustavima

Povezivanje putem bluetooth veze na mobitel i korištenje Android aplikacije koja daje informacije o proizvodu nakon očitavanja jedinstvenog koda.

Zadatak i uloga na projektu

Moj zadatak na projektu bio je snimiti glasovne zapise te razviti podršku za MP3 modul DFPlayer YX5200 .


Prvobitno su snimljeni glasovni zapisi koji sadrže osnovne informacije o proizvodu očitanom RFID čitačem: naziv, količina, proizvođač, cijena te mjesto na kojem se proizvod nalazi u trgovini. Snimljeni su i zapisi o proizvodima na akciji i uputama o pronalasku prozivoda u trgovini. Zapisi se koriste za reprodukciju preko MP3 modula i na Android aplikaciji. Zapisi su snimljeni u besplatnom alatu Audacity i izvezeni u .wav formatu.

Komunikaciju MP3 modula s Arduino Duemilanove izvela sam putem UART serijske komunikacije, te s Arduina omogućila napajnje modula. Direktno na modul spojila sam slušalice, a u Arduino Duemilanove umetnula mikro SD karticu na koju su prethodno presnimljeni glasovni zapisi. U programskom kodu ostvarila sam inicijalizaciju modula, podešavanje glasnoće zvuka te pokretanje odgovarajućeg glasovnog zapisa na temelju oznake proizvoda očitane RFID čitačem. Dakle, kada se određeni proizvod očita RFID čitačem, na osnovu njegove oznake, preko DFPlayera reproducirat će se glasovni zapis s informacijama o proizvodu.

Rezultati projekta

U sklopu projekta izrađen je uređaj i Android mobilna aplikacija spremna za korištenje. Uređaj je napajan baterijski te je izrađeno prototipno kućište. Uređaj može raditi samostalno ili ga je moguće povezati s mobilnom aplikacijom. Trenutni nedostatak je dohvaćanje novih glasovnih zapisa i upisa novih u bazu proizvoda. Jedno od rješenja je postaviti bazu proizvoda i bazu glasovnih zapisa na vanjski poslužitelj. Također, zbog ograničenosti sklopovlja RFID čitač ima mali domet, dok se na slušalicama zvučni zapis reproducira relativno tiho. Rješenje je koristiti kvalitetnije sklopovlje. Od ovog projekta korist imaju slijepe, slabovidne i osobe sa slabijim vidom jer im olakšavamo svakodnevni odlazak u trgovinu dok se, s druge strane, trgovinama povećava broj kupaca i poboljšava usluga koju nude. Kao tim smo dobili bolje razumijevanje korištenih tehnologija i uvid u izradu sustava s Arduinom Duemilanove na kojeg se povezuje RFID čitač, Bluetooth HC-06 modul i DFPlayer mp3 modul te Android aplikacija. Daljnjim razvijanjem aplikacije moguće ju je pripremiti za korištenje u stvarnom svijetu i pomoć slijepim i slabovidnim osobama.

2018/ivana_rozic/cijeli_projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)