Korisnički alati

Site alati


2018:marin_parmac:cijeli_projektni_zadatak

Svrha projekta

Olakšati slijepim, slabovidnim ili osobama s lošijim vidom kupovinu u trgovinama.

Korisnici projekta

Sustav je prvenstveno namijenjen slijepim, slabovidnim i osobama s lošijim vidom.
Pogodan je za korištenje svim ljudima u svrhu lakše identifikacije proizvoda.

Ciljevi projekta

  • Olakšati kupovinu u trgovinama slijepim, slabovidnim osobama te osobama s lošijim vidom.
  • Očitavati RFID oznake na proizvodima i policama.
  • Sustav vraća glasovne upute koje sadrže lokaciju i informacije o proizvodu.
  • Povezati sustav s Android aplikacijom Bluetoothom HC-06.
  • Unos glasovnih naredbi, prikaz cijene i proizvođača.

Resursi

Očitavanje RFID oznake na proizvodima vršit će se RFID čitačem ID-12.
Informacije o proizvodu obrađivat će se na Arduinu.
Na Arduino će se priključiti MP3 modul za koji će glasovnim zapisima informirati korisnika o proizvodu.
Korisnik će informaciju primati korištenjem Android aplikacije, a veza između Arduina i pametnog telefona s Android sustavom ostvarit će se Bluetoothom HC-06.
Laptop ili osobno računalo.

Ograničenja

Nedovoljno brzo ažuriranje glasovnih zapisa prilikom promjene cijena i mjesta na kojima se nalazi proizvod.
Nemogućnost instaliranja aplikacije na iOS uređaje.
Glasnoća zvučnih zapisa može oštetiti sluh.
Nepoznavanje alata i programskih jezika koji se koriste izradu i dizajniranje Android aplikacije.

Projektiranje sustava

Ideja

Svaki proizvod i police imaju jedinstvene RFID pasivne oznake. Prilikom očitavanja RFID oznake na proizvodu uređaj započne reprodukciju glasovne poruke koja sadrži lokaciju proizvoda, ime proizvoda, ime proizvođača te cijenu samog proizvoda. Prilikom očitavanja RFID oznake na polici uređaj započne reprodukciju glasovne poruke koja sadrži lokaciju odnosno redni broj police. Svaki proizvod je jedinstven pa tako ima i jedinstven RFID identifikacijski broj zapisan na RFID oznaci. Uređaj ima mogućnost spajanja sa pametnim telefonom ili tabletom pomoću Android aplikacije. Prilikom očitanja RFID oznake prozivoda na zaslonu mobilnog uređaja se velikim fontom prikaže cijena proizvoda.

Sustav se sastoji od slijedećih podsustava:

Arduino Duemilanove - Centralna jedinica

Arduino Duemilanove je razvojna platforma zasnovana na ATmega328p mikrokontroleru. Ima 14 ulazno-izlaznih pinova (izvoda) od kojih 6 može biti iskorišteno za pulsno-širinsku modulaciju (engl. pulse-width modulation, PWM), 6 analognih ulaza, kvarcni oscilator frekvencije 16MHz, USB konektor za spajanje s računalom, konektor za napajanje, ICSP ( In Circuit Serial Programming ) konektor te tipkalo za reset mikrokontrolera.

Specifikacije

Arduino Uno specifications

U našem sustavu Arduino Duemilanove je centralna jedinica koja je zadužena za komunikaciju s ostalim podsustavima.

mp3 modul DFPlayer YX5200

Komunikacija s modulom se ostvaruje asinkronom serijskom UART komunikacijom. Potrebne su dva digitalna izvoda: Tx i Rx na Arduinu koji se spajaju na Rx i Tx izvode (UOČI: Rx→Tx; Tx→Rx) na mp3 modulu. Za rad mp3 modula potrebno je dovesti i napajanje (GND i +5V) s Arduino Duemilanove razvojne platforme. Na Arduino Duemilanove razvojnoj platformi odnosno na ATmega328p mikrokontroleru postoji sklopovlje za asinkronu serijsku komunikaciju koje je spojeno na USB kako bi se mogla ostvariti komunikacija s računalom. Zbog uhodavanja i nadogradnje sustava asinkrona serijska komunikacija sa mp3 modulom ostvarit će se programski. Pritom će se koristiti ugrađena biblioteka SoftwareSerial koja se već nalazi u Arduino IDE.

RFID čitač MFRC522

MFRC522 modul je RFID čitač/pisač proizvođača NXP Semiconductors koji je namijenjen za očitavanje pasivnih RFID oznaka propisanih ISO/IEC 14443 protokolom. Komunikacija između modula i RFID oznaka se odvija na 13.56 MHz.

Bluetooth HC-06 modul

Bluetooth HC-06 modul postiže serijski bežični prijenos podataka radne frekvencije od 2.4 GHz ISM koja se svrstava u najpopularniji frekvencijski pojas (tj. industrijski, znanstveni i medicinski pojas). Funkcija ovog modula je poslati serijskim bežičnim prijenosom podatke koje se pročitaju s RFID čitača na Arduino Duemilanove.

Shema spajanja sustava

Prototipno kućište

Uređaj je prenosiv pa je napajanje izvedeno baterijom nazivnog napona 9V. Napredak: punjive baterije, prekidač

Za lakše rukovanje sustav je smješten u plastično kućište. Zbog malog dometa RFID čitača isti je postavljen izvan kućišta. Također izvan se nalaze i slušalice.

kuciste.jpg

Komunikacija s vanjskim sustavima

Uređaj se povezuje s mobilnom aplikacijom pomoću Bluetooth komunikacije. Napredak: koristiti BLE zbog manje potrođnje

Ako dođe do greške prilikom povezivanja preko bluetooth veze, sustav može komunicirati izravno nakon očitavanja jedinstvenog koda proizvoda preko .mp3 modula odnosno reproducirati glasovni zapis s informacijama o proizvodu. Napredak: baza glasovnih zapisa na vanjskom poslužitelju. Snimanje zapisa na samom uređaju.

Uloga na projektu

Moj zadatak je bio upogoniti MFRC522 RFID čitač. Navedeni čitač radi na frenkvenciji 13.52 MHz i može očitavati tagove sebi kompatibilne. Navedeni modul se spaja na Arduino Duemilanove putem SPI komunikacije. U svrhu ove aplikacije napisane su funkcije isReady() koja provjerava je li moguće očitati tag i funkcija returnID() koja vraća ID navedenog proizvoda u obliku stringa te su ostvarene komunikacije između RFID čitača i Arduina Duemilanove. MFRC522 čitač se napaja s Arduina tj. s 3.3V.

Također, bio mi je zadatak napisati popratnu dokumentaciju i sudjelovati u izradi prezentacijskog materijala.

Rezultati projekta

U sklopu projekta izrađen je uređaj i Android mobilna aplikacija spremna za korištenje. Uređaj je napajan baterijski te je izrađeno prototipno kućište. Uređaj može raditi samostalno ili ga je moguće povezati s mobilnom aplikacijom. Trenutni nedostatak je dohvaćanje novih glasovnih zapisa i upisa novih u bazu proizvoda. Jedno od rješenja je postaviti bazu proizvoda i bazu glasovnih zapisa na vanjski poslužitelj. Također, zbog ograničenosti sklopovlja RFID čitač ima mali domet, dok se na slušalicama zvučni zapis reproducira relativno tiho. Rješenje je koristiti kvalitetnije sklopovlje. Od ovog projekta korist imaju slijepe, slabovidne i osobe sa slabijim vidom jer im olakšavamo svakodnevni odlazak u trgovinu dok se, s druge strane, trgovinama povećava broj kupaca i poboljšava usluga koju nude. Kao tim smo dobili bolje razumijevanje korištenih tehnologija i uvid u izradu sustava s Arduinom Duemilanove na kojeg se povezuje RFID čitač, Bluetooth HC-06 modul i DFPlayer mp3 modul te Android aplikacija. Daljnjim razvijanjem aplikacije moguće ju je pripremiti za korištenje u stvarnom svijetu i pomoć slijepim i slabovidnim osobama.

2018/marin_parmac/cijeli_projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2018/06/14 08:33 od mparmac