Korisnički alati

Site alati


2018:petra_bucic:projektni_zadatak

Smart key

Svrha projekta

Omogućiti upravljanje otključavanja/zaključavanjabraveteotvaranja/zatvaranja vrata prepoznajući korisnika. Korisnici su raspodjeljeni hijerarhijski te imaju različite razine pristupa i usluga koje se nude.

U ovom dijelu projekta potrebno ostvaruju se dvije funkcionalnosti. Prva funkcionalnost je pokretanje motora koji okreće bravu nakon što je korisniku odobren pristup dok je druga omogučavanje pristupa glavnim korisnicima putem mobilne aplikacije.

Korisnici projekta

Uslugu otključavanja moći će koristiti će svi ljudi koji imaju pravo pristupa u određeni prostor u datom trenutku kada im neki od integriranih sustava za to da potvrdu.

Mobilnu aplikaciju trenutno može koristiti samo glavni korisnik, no postoji mogučnost proširenja na više korisnika.

Ciljevi projekta

 • Pokretanje motora i otključavanje brave
 • Otvarnje vrata
 • Određivanje položaja i definiranje uvjeta rada
 • Povezivanj mobilnog uređaja i arduina

Resursi

Sustav će se ostvariti na arduino razvojnoj platformi uz upotrebu potrebnih dodatnih elemenata i podsustava kao što su steper motor i senzori. Razvijena je jednostavna aplikacija unutar Blink sučelja koja omogučuje zadavanje naredbi na daljinu.

U ovom dijelu projekta koristi se:

 • Arduino Uno
 • Mobilni uređaj s aplikacijom Blynk
 • Steper motor
 • DC motor
 • Relej
 • MOSFET, otpornici, dioda, baterija, žice i protoboard
 • Hall senzori i maget

Za cijeli projekt potrebni su još:

 • Arduino Nano
 • LED zelena i crvena
 • zujalo (buzzer)
 • RFID čitač RC522
 • Max7218 8-digit 7-segmentni prikaznik
 • MicroSD Card modul
 • senzor za otisak prsta Adafruit DY50

Ograničenja

Ograničenja na strani korisnika definirana su hijerarhijom korisnika. Uz to postoje i fizikalna ograničenja sustava na koja se mora paziti prilikom implementacije ovakvog sustava u stvarnosti. Ograničenja vezana za podsustav motora odnose se na tip vrata i brave koji će uvjetovati vrstu i snagu potrebnog motora. Uz to potrebno je paziti na napajanje odnosno kako se ostvaruje sigurnost korisnika u slučaju izvanredne situacije kada korisnik mora biti u mogučnosti izaći iz prostora.

U ovom projektu glavno ograničenje odnosi se na to da se radi maketa sustava, a ne stvarna implementacija. Cilj je pokazati koncept te ukazati na moguće probleme koji bi se trebali riješiti prilikom implemntacije.

Komunikacija s ostalim podsustavima

Arduino sustav će biti sposoban prepoznati korisnika i to na više načina. Može primiti i naredbu iz vanjskog sustava (android). Arduino će upravljati bravama u vidu otključavanja/zaključavanja.Sustav za otključavanje prima signal od hijerarhijski nadređenog sustava koji mu zadaje naredbu da izvrši sekvencu za otključavanje i otvaranje vrata.

Komunikacija s vanjskim sustavima

Predviđa se izravna komunikacija s vanjskim sustavima i to android pametnim telefonima u obliku jednostavne aplikacije kojom će se moći upravljati određenim funkcijama sustava.

Plan projekta

DatumOčekivani rezultat
19.3. - 25.3Odabir podzadatka unutar teme projekta
26.3. - 9.4.Prikupljanje komponenata
10.4. - 10.5.Razvoj podsustava
11.5. - 14.5.Integracija komponenata sustava
15.5. - 12.6.Pisanje pripadajućeg dijela dokumentacije
14.6.Prezentacija


2018/petra_bucic/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2018/06/18 11:51 od pbucic