Korisnički alati

Site alati


2018:tino_huljev:projektni_zadatak

Svrha projekta

Ovaj jednostavan alarmni sustav služi za detekciju provale i obavještavanje korisnika o provali. Namijenjen je zaštiti prostora odvojenih od stambenog prostora kao što su garaža i radiona. Za komunikaciju između dijelova sustava koristi se komunikacija radiovalovima ili RF komunikacija. Zbog toga sustav ima relativno malu cijenu i jednostavnu implementaciju. To ga čini mogućim rješenjem za zaštitu prostora u kojoj se ne sprema velika vrijednost, ali bi korisnik i dalje htio osigurati svoju imovinu. U tom slučaju skupi alarmni sustavi nisu isplativi, pa bi ovakav sustav mogao biti pravi izbor.

Korisnici projekta

Stanari kuće, stanari stana

Ciljevi projekta

 1. Omogućiti korisniku aktivaciju i deaktivaciju alarma.
  • Upravljanje alarmom putem daljinskog upravljača koji mora biti jednostavan i malih dimenzija.
  • Omogućavanje gašenja lokalne signalizacije putem tipke
 2. Nadzor prostorije izvan životnog prostora
  • Osigurati brzu i efikasnu reakciju sustava na detekciju provale
 3. Upozoravanje korisnika o provali u tijeku​​​​​​
  • Signalizirati provalu lokalno u stambenom prostoru korisnika
  • Obavijestiti korisnika o provali putem aplikacije na mobitelu

Resursi

 • Arduino Nano (2 komada)
 • Arduino Uno
 • Arduino Ethernet Shield R3
 • dva para RF odašiljača i prijamnika
 • Pushover aplikacija
 • LED dioda
 • protoboard (2 komada)
 • tipka
 • otpornici (2 komada)

Ograničenja

Mogući problemi mogu se javiti kod određivanja dometa jedinice koja se nalazi u prostoru koji se štiti. RF komunikacija je osjetljiva na prepreke u prostoru i one mogu biti velika nepogodnost u implementaciji sustava. Trenutna konfiguracija sustava može detektirati samo otvaranje vrata, pa bi bila potrebna ugradnja senzora koji bi detektirao pokret.

Vlastiti zadatak

Moj zadatak bio je osmisliti i implementirati jedinicu u štićenom prostoru koja u slučaju provale obavještava stambenu jedinicu. Od komponenata sam koristio Arduino Nano, RF odašiljač i RF prijemnik. Ideja je bila da se pomoću daljinskog ključa pali ili gasi alarm, a u slučaju neovlaštenog ulaza u štićeni prostor da se obavještava stambena jedinica. Problem je bio što smo za komunikaciju između ključa i jedinice u štićenom prostoru koristili isti par RF prijamnika i odašiljača kao za komunikaciju sa stambenom jedinicom stoga je trebalo smisliti način komunikacije da se zna kome je namijenjena koja poruka. U timu smo se dogovorili da ključ pali/gasi alarm s nizom znakova {1,1,1}, a da jedinica u štićenom prostoru u slučaju provale obavještava stambenu jedinicu s nizom znakova {2,2,2}.

Upoznao sam se s osnovnim funkcijama iz biblioteke VirtualVire.h za komunikaciju putem RF modula te ih implementirao u kodu. Razradio sam algoritam za detektiranje neovlaštenog upada u štićeni prostor. Neovlaštenim upadom smatra se ulazak u prostor nakon što je korisnik s daljinskim ključem signalizirao paljenje alarma. Iako se otvaranje vrata u sklopu ovog projekta simulira pritiskom na tipku, u stvarnosti se lagano može primijeniti neki senzor ili sklopka za detekciju otvaranja vrata.

Komunikacija s ostalim podsustavima

Tri dijela sustava (stambena jedinica, štićena jedinica i daljinski upravljač) komuniciraju RF vezom putem slanja poruka koje se sastoje od tri ista znaka. Različit znak se šalje od daljinskog upravljača do štićene jedinice i od štićene jedinice do stambene jedinice. Komunikacija između Ethernet Shielda i Arduino Uno platforme ostvarena je pomoću SPI serijske komunikacije.

Komunikacija s vanjskim sustavima

Spajanje na Internet ostvareno je pomoću Arduino Ethernet Shielda na Arduino Uno platformi. Svrha spajanja na Internet je obavještavanje korisnika o provali putem notifikacije. Za to se koristi Pushover aplikacija koja omogućuje jednostavno slanje notifikacija na jedan ili više mobilnih telefona.

2018/tino_huljev/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2018/06/13 12:27 od thuljev