Korisnički alati

Site alati


2018:zvonimir_milicevic:projektni_zadatak

Svrha projekta

Omogućiti korisnicima upravljanje trošilima na daljinu. Korisnik ovakvog sklopa može uključivati ili isključivati trošila koja su spojena na utičnice preko Interneta. Također može kontrolirati stanja u kojima se nalaze utičnice odnosno jesu li trošila spojena na gradsku mrežu ili nisu.

Korisnici projekta

Sustav će moći koristiti svi ljudi koji imaju pristup Internetu i njegovo osnovno znanje korištenja.

Ciljevi projekta

  • korištenjem Interneta ostvariti daljinsku vezu
  • želimo kontrolirati nekoliko potrošača
  • to treba biti kao neka “razvodna letva” koju s jedne strane uključimo u struju, a s druge strane u nju uključujemo potrošače
  • želimo dati naredbu da se u nekom trenutku sama uključi ili isključi
  • praćenje stanja utičnica preko web stranice

Resursi

  • Arduino UNO
  • Arduino Ethernet Shield
  • 4-kanalni relej
  • aluminijsko kućište
  • zidna utičnica

Ograničenja

Sustav će moći koristiti samo oni koji imaju pouzdanu mrežnu vezu kako bi osigurali stalan pristup Internetu. Broj uređaja koji se spaja na razvodnu letvu određen je brojem kanala releja.

Komunikacija s ostalim podsustavima

Nije predviđena komunikacija s ostalim podsustavima.

Komunikacija s vanjskim sustavima

Predviđena je komunikacija s računalom, mobitelom i ostalim uređajima koji imaju pristup Internetu kako bi se moglo upravljati utičnicom.

Plan projekta

DatumOčekivani rezultat
20.04.2018.Razrada ideje i popisivanje komponenti
10.05.2018.Nabavka komponenti
20.05.2018.Izrada i testiranje sustava
31.05.2018.Izrada prototipnog kućišta
09.06.2018.Završena dokumentacija
12.06.2018.Izrada video snimke

Moj zadatak

U okviru izrade ovog projekta moj zadatak je bio implementirati kod na arduino. Izraditi projektnu dokumentaciju i video uradak.

2018/zvonimir_milicevic/projektni_zadatak.txt · Zadnja izmjena: 2018/06/14 10:11 od zmilicevic