Korisnički alati

Site alati


2019:studenti:lberac:start

SafeHome - Sustav za nadzor sigurnosti u domu

Članovi Tima

Razrada konteksta

Slični projekti utemeljeni na Arduino platformi :

Smoke detection using MQ-2 Gas Sensor

Arduino Home Security System

Control High Voltage Devices

Posebno je razmatrana metoda mjerenja temperatura hrane i štednjaka prilikom korištenja pećnice. Uzeti su u obzir problematični slučajevi, kao što je primjerkuhanja ulja gdje može doći do ozbiljne štete u domu.

Prilikom testiranja ovakvog slučaja, bilo je potrebno razmatrati na koju udaljenost treba stavit naš sustav kako bi i dalje neometano radio. Zbog ograničenja senzora (temperaturni senzor do 50 °C) , sustav je trebalo daleko odmaknuti od peći(>1m), što uzrokuje veliku nesigurnost i vjerojatno reakciju sustava koja nebi bilo pravovremena.

Projektni zadatak

Cijeli projektni zadatak

Kratki opis vlastitog zadatka:

  • razrada koncepta rješenja
  • nabava komponenti i senzora
  • spajanje sustava sa trošilom preko releja
  • testiranje sustava

Svrha sustava

Zaštiti ukućane od opasnosti mogućeg požara i na taj način prevenirati potencijalnu nezgodu koja može uzrokovati veću novčanu štetu. Ideja je pravovremeno obavijestiti ukućane o mogućoj opasnosti i omogućiti im pristup podacima o kvaliteti zraka putem mobilne aplikacije preko koje dobivaju obavijesti ako sustav pređe granične vrijednosti.

Ciljevi projekta

Učiniti dom sigurnim mjestom i prilagođen potrebama ukućana :

  • sprječavanje potencijalne štete (automatiziran nadzor električnih uređaja)
  • obavijest o stanju unutar kuće/stana ( kvaliteta zraka, upozorenje od požara ili poplava)
  • sustav prilagoditi svim ukućanima (osobito starijim dementnim i slabije pokretnim)
  • naglasak na prevenciju i slanje upozorenja krajnjem korisniku

Plan projekta

DatumOčekivani rezultat
21.3. Upoznavanje s problematikom
28.3. Prvi intervju s korisnikom
4.4. Upoznavanje s postojećim rješenjima i mogućnostima
11.4. Drugi intervju s korisnikom
18.4. Izrada projektnog zadatka
2.5. Idejno rješenje
10.5. Nabavka potrebnih komponenata
16.5. Izvedbeno rješenje – dizajn cijelog sustava
16.5. - 30.5. Izrada sustava
30.5. Testiranje sustava s korisnikom
30.5. - 13.6. Konačne izmjene i završetak projekta
13.6. Predaja konačnog projekta i prezentacija


Rezultati projekta

2019/studenti/lberac/start.txt · Zadnja izmjena: 2019/06/13 01:28 od lz49417