Korisnički alati

Site alati


oprema

Raspoloživa oprema

U sklopu projekta studenti mogu zadužiti opremu za korištenje u samostalnom radu, a na raspolaganju imaju:

  • Arduino mikrokontroler (10x Uno, 11x Duemilanove, 3x Mega),
  • 10x Arduino ethernet shield,
  • 5x mBot robot, 1 mBot ranger
  • Mikrofon za arduino i priključak za 3.5 mm jack,
  • 4 Arduino Xbee shielda,
  • 1 RFID tag reader ID-12,
  • kamera TRACER Gamma Webcam,
  • NFC Ring,
  • 10x FPGA razvojna pločica ULX2S (upute, dodatni materijali) dostupnih na zahtjev,
  • digitalni displej, veći broj različitih otpornika, foto-otpornika, releja, tranzistora, ledica, žica, potenciometara, protobordova,

te raznu drugu opremu uz mogućnost nabave dodatnih komponenti u skladu s uputama. Dopušteno je i koristiti svu opremu koja vam je inače na raspolaganju, uključujući privatne ili posuđene komponente.

oprema.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)