Korisnički alati

Site alati


projekti:lightsuit

Svijetleće plesno odijelo

Ples je vrlo izražajno sredstvo. često se kombinira s glazbom. Međutim i svjetlost je bitna i posebno je efektna kad je usmjerena na plesača, dinamički dočarava pokret. Višebojne LED, mala potrošnja i mikrokontroleri omogućavaju da plesač svjetlo nosi i na sebi.

Treba napraviti plesno odijelo (kombinezon ili dijelove koji se navlače ili “lijepe” koji će svijetliti na različite načine i kojima će plesač moći upravljati bilo pokretom bilo jednostavnim upravljačima.

Natuknice/naputci:

  • Koji dijelovi tijela trebaju svijetliti i kako?
  • Kako plesač tr4eba upravljati svjetlom: pokretom i jednostavnim upravljačem
  • Uz kakva plesna odijela se to mora moći koristiti?
  • Koje su potrebe plesa u mraku, a koje pri jakom svijetlu.
  • Trebaju li vanjski uređaji “znati” što se u svakom trenutku događa s plesačem i svjetlom?
  • Kako to povezati sa sustavom za “Dance to music”?
projekti/lightsuit.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:11 (vanjsko uređivanje)