Prijevodi ove stranice:

Korisnički alati

Site alati


hr:research_results:spatial_contiguity_principle

Načelo prostornog kontigviteta

Teorija

Načelo prostornog kontigviteta predlaže da, u svrhu da se smanji rasipanje pažnja i da bi se olakšalo učenje, izvori povezanih informacija trebaju biti prostorno integrirani.

Praksa

Spatial contiguity principle. Image borrowed from: http://eet.sdsu.edu/eetwiki... Click on the picture to follow the link.Na slici desno prikazan je primjer riješenog matematičkog problema, uzimajući pritom u obzir, te ignorirajući princip prostornog kontigviteta. Primjer A prikazuje odvojeni tekst i graf (dva izvora informacija), dok primjer B pokazuje ista dva izvora informacija, međutim ovog puta prostorno integrirana. Za druge primjere pogledati rad Florax i Ploetzner1).

Dosadašnja istraživanja

Eksperimenti su potvrdili važnost ovog načela2), međutim slični rezultati su ponekad dobiveni korištenjem tekstualnog segmentiranja i imenovanja slike kao ključnih faktora, a ne nužno prostornog kontigviteta.3)

hr/research_results/spatial_contiguity_principle.txt · Zadnja izmjena: 2014/01/12 23:39 od amaricic