Korisnički alati

Site alati


2018:marija_knezevic:start

GROWow

Članovi tima

Razrada konteksta

Projektni zadatak

Svrha sustava

Projektirati prototipni automatizirani sustav za brigu o biljkama u kućanstvu korištenjem Arduino platforme.
Sustav uključuje navodnjavanje, osvježavanje i rashlađivanje biljke te osvjetljavanje po potrebi.

Ciljevi projekta

  • Olakšati svakodnevnu brigu o biljkama neovisno o fizičkoj prisutnosti osobe
  • Napraviti automatizirani sustav koji kontrolira navodnjavanje biljaka
  • Omogućiti opskrbu biljaka optimalnom količinom vode potrebne za razvoj navodnjavanjem tla
  • Omogućiti optimalnu vlažnost zraka kako bi se nadoknadili gubitci zbog evaporacije biljaka
  • Omogućiti potrebnu količinu svjetlosti za proizvodnju klorofila
  • Stvoriti povoljne uvjete strujanja zraka u svrhu odvođenja topline proizvedene žaruljom
  • Dizajniranje kućišta u kojem se nalazi biljka, spremnik s vodom i potrebno elektroničko sklopovlje
  • Procjena veličine spremnika s vodom ovisno o količini vode koju pumpa daje pri jednom zalijevanju

Plan projekta

DATUMOČEKIVANI REZULTAT
28.4.Nabavka potrebnih komponenata.
11.5.Definiranje problema i podjela zadataka.
17.5.Spajanje senzora vlažnosti tla na Arduino, spajanje pumpe i ventilatora na releje i protoboard te na zajednički 12V adapter.
24.5.Spajanje ovlaživača zraka na protoboard i Arduino. Pisanje programskog koda u Arduino IDE programskom okruženju; testiranje koda.
28.5.Dodavanje senzora za temperaturu i vlažnost zraka te dodavanje LCD-a. Izmjena programskog koda; dodavanje novih dijelova i biblioteka.
6.6.Dodavanje lampe u postojeći krug, spajanje lampe na relej i protoboard. Izmjena programskog koda.
8.6.Dovršena izrada web stranice, uspješno testirano upravljanje radom sustava putem web stranice.
11.6.Završni popravci i testiranje.


Zadatak

Moj prvi zadatak bio je spojiti ventilator u postojeći sustav koji je do tada sadržavao senzor za mjerenje vlažosti tla i pumpu za zalijevanje. Budući da je ventilator koji smo imali na raspolaganju 12V kao i pumpa, bilo je potrebno spojiti ventilator na relej, a zatim na zajednički adapter.
Zatim sam imala zadatak spojiti senzor za temperaturu i vlažnost zraka (DHT11) na Arduino, dodati potrebne biblioteke za isti u postojeći programski kod te dodati dio koda koji bi na vrijednosti koje dobivamo sa senzora zatim upalio ventilator i osvježivač zraka.
Kada smo na već automatizirani sustav odlučili dodati i osvjetljenje, moj zadatak je bio spojiti lampu.

Rezultati projekta

Rezultat rada je sustav za brigu o biljkama u kućanstvu koji se sastoji od više manjih funkcionalnih podcjelina.
Uspješno su povezani senzori sa Arduinom te je izvedeno da se na dobivene vrijednosti sa senzora zatim uključe ostale potrebne komponente, ukoliko (ne)zadovoljavaju prag koji je prethodno definiran u programskom kodu.
Također, izrađena je i jednostavna web stranica, te je uspješno izvedeno upravljanje sustavom pomoću iste.
Timski rad na projektu rezultirao je usavršavanjem znanja u spajanju elektroničkih komponenti, programiranju mikrokontrolera te izradi web stranice.

2018/marija_knezevic/start.txt · Zadnja izmjena: 2018/06/13 23:57 od mknezevic