Korisnički alati

Site alati


2018:filipa_bobinac:start

GROWow

Članovi projekta

Razrada konteksta

Projektni zadatak

Svrha sustava

Projektirati prototipni automatizirani sustav za brigu o biljkama u kućanstvu korištenjem Arduino platforme.
Sustav uključuje navodnjavanje, osvježavanje i rashlađivanje biljke te osvjetljavanje po potrebi.

Ciljevi projekta

  • Olakšati svakodnevnu brigu o biljkama neovisno o fizičkoj prisutnosti
  • Napraviti autonomni sustav koji kontrolira navodnjavanje biljaka
  • Omogućiti opskrbu biljaka optimalnom količinom vode potrebne za razvoj navodnjavanjem tla
  • Omogućiti optimalnu vlažnost zraka kako bi se nadoknadili gubitci zbog evaporacije biljaka
  • Omogućiti potrebnu količinu svjetlosti za proizvodnju klorofila
  • Stvoriti povoljne uvjete strujanja zraka u svrhu odvođenja topline proizvedene žaruljom
  • Dizajniranje kućišta u kojem se nalazi biljka, spremnik s vodom i potrebno elektroničko sklopovlje
  • Prikupljanje podataka, analiza i statistika

Plan projekta

DatumOčekivani rezultat
28.4.Nabavka potrebnih komponenata.
11.5.Definiranje problema i podjela zadataka.
17.5.Spajanje senzora vlažnosti tla na Arduino, spajanje pumpe i ventilatora na releje i protoboard te na zajednički 12V adapter.
24.5.Spajanje ovlaživača zraka na protoboard i Arduino. Pisanje programskog koda u Arduino IDE programskom okruženju; testiranje koda.
28.5.Dodavanje senzora za temperaturu i vlažnost zraka te dodavanje LCD-a. Izmjena programskog koda; dodavanje novih dijelova i biblioteka.
6.6.Dodavanje lampe u postojeći krug, spajanje lampe na relej i protoboard. Izmjena programskog koda.
8.6.Dovršena izrada web stranice, uspješno testirano upravljanje radom sustava putem web stranice.
11.6.Završni popravci i testiranje

Zadatak

Spojiti senzor za vlažnost tla na Arduino te ga kalibrirati budući da sam koristila analogni izlaz koji daje vrijednosti sa senzora u rasponu od 0 do 1023. To sam učinila na način da sam bilježila vrijednosti koje senzor daje u potpuno suhoj i u potpuno vlažnoj zemlji te tim vrijednostima pridružila vrijednosti 0, tj. 100%. Također je bilo potrebno pretvoriti te brojeve u postotke određenom ugrađenom funkcijom. Senzor vlažnosti tla mjeri volumetrijski sadržaj vode u zemlji. Ima dvije sonde između kojih teče struja. Mokra zemlja ima manji otpor i time je vodljivija i razina vlage je veća.
U ovisnosti o pragu, koji se razlikuje za svaku biljku, potrebno je pokrenuti pumpu što je izvedeno programski.

Spojiti LCD za prikaz stanja vlažnosti tla, vlažnosti zraka i temperature. Umjesto osam mogućih pinova za paralelni prijenos podataka, koristila sam samo četiri radi smanjenja broja žica, a performansa je bila zadovoljavajuća. Dodala sam otpornik za led osvjetljenje te potenciometar za podešavanje kontrasta. U programskom kodu uključila sam potrebnu ugrađenu bibiloteku za rad LCD-a te koristila gotove funkcije.

Rezultati projekta

Rezultat rada je sustav za brigu o biljkama u kućanstvu koji se sastoji od više manjih funkcionalnih podcjelina.
Uspješno su povezani senzori sa Arduinom te je izvedeno da se na dobivene vrijednosti sa senzora zatim uključe ostale potrebne komponente, ukoliko (ne)zadovoljavaju prag koji je prethodno definiran u programskom kodu.
Također, izrađena je i jednostavna web stranica, te je uspješno izvedeno upravljanje sustavom pomoću iste.
Timski rad na projektu rezultirao je usavršavanjem znanja u spajanju elektroničkih komponenti, programiranju mikrokontrolera te izradi web stranice.

2018/filipa_bobinac/start.txt · Zadnja izmjena: 2018/06/14 07:48 od fbobinac